1. Indyjski reaktor o mocy…

1. Indyjski reaktor o mocy 220 MWe pracuje nieprzerwanie od 899 dni, jest to reaktor PHWR znajdujący się w elektrowni jądrowej Kaiga.

2. Pojawił się raport Measuring Employment Generated by the Nuclear Power Sector, który omawia kwestie zatrudnienia podczas budowy, eksploatacji oraz rozbiórki elektrowni jądrowej.

3. W listopadzie na Tajwanie odbędzie się referendum w sprawie wycofania energetyki jądrowej z Tajwańskiego systemu elektroenergetycznego do roku 2025. Obecnie na Tajwanie pracują cztery reaktory w dwóch elektrowniach jądrowych, w 2017 roku pokryły one 9% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w Tajwanie.

4. Sąd w dystrykcie Hiroszima odrzucił wniosek mieszkańców dotyczący ponownego zakazu działania trzeciego bloku jądrowego w elektrowni Ikata. Ikata – 3 jest reaktorem PWR o mocy elektrycznej 846 MW.

5. Pierwszy blok energetyczny w elektrowni Onagawa (Japonia) zostanie wyłaczony z eksploatacji po tym jak okazało się, że modernizacje potrzebne do ponownego uruchomienia bloku są zbyt kosztowne i będą trwały zbyt długo. Jest to reaktor BWR, który rozpoczął prace w 1984 roku. Sama elektrownia zaś znajdowała się najbliżej epicentrum trzęsienia ziemi z roku 2011, biorąc pod uwagę elektrownie jądrowe.

6. Francuski regulator jądrowy (ANS) stwierdził, żelipapą Francja musi zwiekszyść pojemność swoich magazynów wypalonego paliwa lub zwiększyść wykorzystanie paliwa MOX w swoich reaktorach, w innym wypadku magazyny mogą zostać zapełnione w ciągu 10 lat.

Na zdjęciu Smoleńska elektrownia jądrowa, Rosja.

#ejdlakazdego