1. ONR wchodzi w kolejny etap…

1. ONR wchodzi w kolejny etap (3 z 4) oceny reaktora UK HPR1000 (jest to reaktor HPR1000 zaprojektowany pod wymogi UK). Brytyjski regulator jądrowy dąży do tego, aby cała dokumentacja związana z UK HPR1000 była wykonana do końca 2021 roku. Podczas drugiego etapu nie wykazano żadnych przeciwwskazań do budowy tego reaktora w UK.

2. Japoński reaktor Fugen był reaktorem o mocy elektrycznej 165 MW, moderatorem była ciężka woda, sam reaktor był reaktorem wrzącym pracującym na MOXach. Wyłączony został w roku 2003, a w poprzednim tygodniu Japan Atomic Energy Agency wybrała Orano (Areva) jako firmę, która zajmie się przerobem wypalonego paliwa. Przewóz 111 ton materiałów promieniotwórczych zaplanowany jest na lata 2023 – 2026.

3. W USA istnieje program VTR – Versatile Test Reactor, celem programu jest wybranie reaktora pracującego w spektrum neutronów prędkich. INL wybrało reaktor PRISM, jako projekt, na którym będą bazować przyszłe badania.

„Advanced reactors hold great promise but their components need the proper testing before they can be licensed and used in energy-producing reactors. That’s what the Versatile Test Reactor will provide.” – Peggy McCullough, general manager of Bechtel’s Nuclear, Security, and Operations

4. Według badań opublikowanych w artykule, który przestawiłem Wam poniżej, zdecydowanie można stwierdzić, że te całe starania o globalną politykę klimatyczną można o kant dupy potłuc.

China, Russia and Canada’s climate policies would drive the world above a catastrophic 5°C of warming, The US and Australia are only slightly behind with both pushing the global temperature rise dangerously over 4°C above pre-industrial levels, The study concludes that the Nationally Determined Contributions (NDCs) of India, the EU, the US and China would lead to 2.6°C, 3.2°C, 4°C and over 5.1°C of warming respectively. -nucnet
źródło:
Warming assessment of the bottom-up Paris Agreement emissions pledges
Yann Robiou du Pont & Malte Meinshausen
Nature Communicationsvolume 9, Article number: 4810 (2018)

5. Nowy numer gazety Быстрый нейтрон (✌ ゚ ∀ ゚)☞

Źródło obrazka: DOE

#ejdlakazdego