1. W I kw. 2018 r. w Polsce…

1. W I kw. 2018 r. w Polsce funkcjonowało łącznie 1 236 centrów usług BPO, SSC, IT, R&D (polskich i zagranicznych) zatrudniających 279 tys. osób.

2. w górnictwie zatrudnienie w 2017r. pracowało 82 717 osób, z czego pod ziemią 63 721 osób.

tymczasem to górnicy mają przywileje emerytalne, finansuje się kolejne restrukturyzacje, konsumenci płacą za wyższe ceny energii, a premier mówi o kluczowej części gospodarki.

Jak tam mirki, lubicie być dymani?

#neuropa #energetyka #polska #gorzkiezale

https://absl.pl/wp-content/uploads/2018/06/raport_absl_2018_PL_180527_epub-1.pdf
https://gornictwo.wnp.pl/raport-o-polskim-gornictwie-wielki-spadek-zatrudnienia-i-wydobycia,319249_1_0_0.html