Zupełnie nie rozumiem,…

Zupełnie nie rozumiem, dlaczego elektrownia atomowa ma tak mało przeciwników!

Przecież z jej kominów wydobywają się toksyczne i rakotwórcze substancje, a najgorszą z nich jest monotlenek diwodoru inaczej oksydan. Zawsze będę popierał OZE, bo to energia czysta, odnawialna i przyjazna dla środowiska!

#takaprawda #energetyka #atom #energia #energiaatomowa #oze