22 stycznia 2022 r. blok nr 3…

22 stycznia 2022 r. blok nr 3 Południowoukraińskiej elektrowni jądrowej pracował z mocą elektryczną równą 1010 MW.
O godzinie 10:40 pracownicy stwierdzili wyciek pary spod izolacji termicznej w rejonie króćca kołnierzowego zaworu zwrotnego znajdującego się przy turbozespole. (niejądrowa część elektrowni jądrowej)
W celu wyeliminowania określonego wycieku pary, o godzinie 14:08 blok energetyczny został całkowicie wyłączony i odłączony od sieci.

Personel remontowy zdemontował izolację termiczną i stwierdził pęknięcie metalowego elementu.
Według oceny wstępnej to zdarzenie eksploatacyjne kwalifikuje się do kategorii „P08/2” zgodnie z NP 306.2.235-2021 „Przepisy w sprawie trybu badania i rozliczania zdarzeń eksploatacyjnych w eksploatacji elektrowni jądrowych”, poziom INES – „poniżej skali/poziomu – 0” .

Stan radiacyjny na terenie Południowoukraińskiej elektrowni jądrowej nie uległ zmianie.

źródło: Dozór jądrowy Ukrainy
#ejdlakazdego <- mój tag o energetyce jądrowej

#energetyka #ukraina