Białoruś gotowa do…

Białoruś gotowa do uruchomienia elektrowni atomowej. Dwa reaktory o łącznej mocy 2400 megawatów.
Czarne złoto lepsze? Miała być Japonia, Irlandia, Węgry a wyszło że nawet Białoruś z 10 mln populacją, z PKB mniejszym trzykrotnie jest wstanie wybudować elektrownie atomową.
Ile już u nas budują? Dziesięć lat będzie?
#atom #bialorus #energetyka