Bloomberg: USA ogłoszą zakaz…

Bloomberg: USA ogłoszą zakaz importu ropy, węgla i gazu ziemnego w stanie ciekłym z Rosji.
#rosja #usa #ukraina #wojna #energetyka #wenezuela