Czas na…

Czas na ciepłownictwo
http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/02/PIE-Ciep%C5%82ownictwo.pdf

87% węgla przypadającego na wszystkie gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej spalają polskie gospodarstwa domowe.

Na ciepłownictwo trzeba patrzeć szeroko – jako zaopatrzenie w ciepło wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Aż 70% ciepła powstaje w indywidualnych instalacjach grzewczych, pozostałe 30% – w systemach ciepłowniczych. W Polsce nadal na szeroką skalę wykorzystuje się paliwa niskiej jakości do wytwarzania ciepła i przerzuca koszty zanieczyszczenia powietrza na całe społeczeństwo.

Z raportów URE wynika, że wytwarzanie ciepła jest nierentowne, a jednocześnie ciepło systemowe w niektórych miejscach kraju zaczyna być tak drogie, że przestaje być atrakcyjne dla odbiorców. Ten stan rzeczy jest efektem braku długofalowej polityki wobec sektora i wady mechanizmu taryfowania ciepła polegającej na dużej bezwładności czasowej w przenoszeniu sygnałów rynkowych do ceny ciepła (np. zmian kosztów paliwa i CO2) a także w ograniczonym zakresie kosztów kapitałowych inwestycji.

#polska #energetyka #gospodarka #ekonomia