Ekooszołomy z Greenpeace z…

Ekooszołomy z Greenpeace z niemiecko-austriackim zarządem wywieszali transparenty „Polska bez węgla 2030”.

Brzmi znajomo?

#bekazlewactwa #ekoterroryzm #greenpeace #energetyka