Gdzie Białoruś chce…

Gdzie Białoruś chce eksportować nadwyżki swojej energii elektrycznej?

Białoruś liczy na eksport energii do krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej(EUG), Unii Europejskiej oraz Ukrainy, twierdzi minister energii Białorusi Wiktor Karankewicz.
W wywiadzie dla dziennikarzy Karankiewicz potwierdził, że prace w Białoruskiej elektrowni jądrowej idą zgodnie z planem. Oznacza to, że pierwszy blok będzie pracować w listopadzie 2019 roku, a drugi latem 2020 roku. Teraz Mińsk i Moskwa negocjują obniżenie stopy procentowej rosyjskiej pożyczki.
Wiktor Karankiewicz nie ukrywał, że nawet teraz białoruska energia elektryczna dostarczana jest na Litwę do strefy wymiany energii Nordpoolspot.
Należy zaznaczyć, że w ogólnym planie dla Rosyjskiej energetyki brak jest jakichkolwiek wzmianek o imporcie energii elektrycznej z krajów EUG.
Przeciw wprowadzeniu jednolitego rynku energii sprzeciwa się ministerswto energetyki Rosji. Istnieją obawy, że rynek rosyjski „zaleją” nadwyżki energii z krajów sąsiadujących, co wpłynie na generacje energii elektrycznej w elektrowniach rosyjskich. Rosjanie proponują odroczenie wprowadzenia jednolitego rynku energii elektrycznej do 2025 roku.
Karankiewicz wspomniał także o możliwości interakcji z Ukrainą w zakresie wymiany międzynarodowej, ponieważ wcześniej Białoruś importowała energię elektryczną z Ukrainy.

https://energobelarus.by, https://eenergy.media
@AgentKGB , jak nastroje Towarzyszu?

#ejdlakazdego