Info z piąteczku, ale mi…

Info z piąteczku, ale mi umknęło.

Władimir Putin i Szawkat Mirzojew uruchomili projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Uzbekistanie. Rozpoczynają się już roboty inżynieryjne dotyczące wyboru lokalizacji.
Budowa elektrowni ma się zakończyć do roku 2028, powstaną tam dwa bloki jądrowe z reaktorami WWER-1200 o sumarycznej mocy elektrycznej 2400 MW.

#ejdlakazdego