Jak działa ISF – składowisko…

Jak działa ISF – składowisko prętów paliwowych w Czarnobylu.

Zespoły paliwowe transportowane są specjalnym wagonem kolejowym z magazynu typu mokrego (ISF-1) do nowego przechowalnika typu suchego (ISF-2) w celu jego dalszej obsługi. Wagon, którym są przewożone, służy również jako ochrona biologiczna personelu przed narażeniem na promieniowanie. Do przewiezienia pozostało 21 tysięcy zestawów paliwowych z całego okresu funkcjonowania elektrowni, co według szacunków, może zająć około 10 lat. Przed wojną w dniach, w których realizowano przewóz wypalonego paliwa pomiędzy magazynami teren 10-kilometrowej strefy wokół elektrowni był wyłączany z ruchu turystycznego.

#czarnobyl #ukraina #promieniowanie #napromieniowani #energetyka