Jak jeden cymbał z drugim…

Jak jeden cymbał z drugim będzie rozsiewał kłamstwa o podłożu wzrostu cen za energię (że wina Tuska) to im zacytujcie Maciążka.

Jak wspomina Piotr Maciążek:

Dlaczego rząd PiS kłamie twierdząc, że podwyżki cen energii to wina PO
Dlaczego Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kłamie mówiąc, że problem cen energii to wina zgody rządu PO na politykę klimatyczną:

1) Faktem jest, że rząd PiS popiera politykę klimatyczną. Dowodem na to jest:

a) parafowanie przez byłą już premier B. Szydło ustaleń szczytu klimatycznego w Paryżu. Zgodnie z tamtymi ustaleniami nie ma efektywnego narzędzia co do rozliczania państw z ograniczeń emisji, ale ograniczenia emisji co do zasady mają być wdrażane. Polityka klimatyczna UE jest konkretnym wdrażaniem ustaleń paryskich.

b) rząd PiS partycypuje obecnie w zaostrzaniu polityki klimatycznej – dając zgodę choćby na nowy cel OZE, co będzie wymagać ograniczania udziału węgla w gospodarce Polski.

2) Gdyby rząd PO zawetował projekt ówczesnej reformy systemu handlu emisjami UE (a więc serca polityki klimatycznej EU), Komisja i tak przedstawiłaby ten projekt, a PE i Rada by ją uchwaliły z powodu większości przewidzianej Traktatem Lizbońskim, który ratyfikował Lech Kaczyński. Różnica polegałaby na braku ładnych kilku miliardów euro na modernizację polskiej energetyki.

3) Obecna sytuacja na rynku CO2 jest skutkiem najnowszej reformy europejskiego systemu ETS, którą zajmował się Pan minister Szyszko (PiS). Negocjacje zakończyły się na początku ubiegłego roku.

http://piotrmaciazek.pl/dlaczego-rzad-pis-klamie-twierdzac-ze-podwyzki-cen-energii-to-wina-po/

Elo głąby.

#neuropa #4konserwy #energetyka #polska #wegiel