@JakubWiech ładnie podsumował…

@JakubWiech ładnie podsumował populizm lewicy
#4konserwy #lewica #energetyka #wiech #bekazlewactwa