Koszt programu przyznania 14…

Koszt programu przyznania 14 emerytury będzie kosztował około 24mld złotych rocznie

ehhhh

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/atrakcyjna-cena-i-krotki-czas-budowy-elektrowni-atomowych-3

#energetyka #polityka #bekazpisu #ciekawostki #depresja