Mili Państwo, Rosja…

Mili Państwo, Rosja wstrzymała dostawy gazu do Francji. Surowiec przestał płynąć 15 czerwca.
Mamy więc następującą sytuację:

Przywódcy Francji, Niemiec i Włoch pojechali do Kijowa.
Jak odpowiada Rosja?

Rosjanie wstrzymali dostawy gazu do Francji

Rosjanie ograniczyli o 40% dostawy gazu do Niemiec, straszą wyłączeniem Nord Stream 1

Rosjanie mają dziś ograniczyć dostawy gazu do Włoch o 50%

Może wreszcie teraz Europa zobaczy, że po drugiej stronie rury jest państwo pirackie?

#energetyka #gaz #rosja #niemcy #francja