Opinia – 'Wzrost cen energii…

Opinia – 'Wzrost cen energii elektrycznej – nic nie dzieje się bez przyczyny!’
Dziś zbieramy efekty wielu dziesiątków lat politycznych decyzji w energetyce, które wypaczały i wypaczają rozwój sektora. Polityczne przyczyny stoją za brakiem rozwoju w naszym kraju energetyki jądrowej, które w innych krajach pracując dziś dostarczają wielkie ilości ekologicznej energii po niskich kosztach! Za błędną i jednostronną politykę ostatnich wielu dziesiątków lat, brak odwagi polityków, płaci dziś społeczeństwo.

(…) Długofalowych przyczyn obecnego wzrostu cen energii jest kilka. Jednak do głównych można zaliczyć złą strukturę energetyki, opierającą się nieomal wyłącznie na źródłach emisyjnych, jak również niedostateczne inwestycje w nowe moce. Tak jak po erze napędów wykorzystujących naturalne zjawiska (żaglowce, wiatraki, młyny wodne) nastąpiła era spalania węgla, gazu i ropy naftowej, tak w II połowie XX wieku kraje rozwinięte weszły w erę energii atomowej. Dużo bardziej wydajnej i przede wszystkim nie produkującej tak charakterystycznych w procesie spalania szkodliwych zanieczyszczeń gazowych i stałych w wielkich ilościach.Niestety, polska energetyka właśnie na poprzedniej erze spalania paliw kopalnych się zatrzymała, stając się czymś w rodzaju skansenu. Czyli zatrzymała się na strukturze charakterystycznej dla rozwiniętego świata w połowie XX wieku. Podczas gdy od tego momentu czołowe kraje świata masowo budowały elektrownie jądrowe, u nas ten sektor nie miał nigdy wsparcia politycznego, przez co nie był rozwijany. Jeśli budowano nowe elektrownie, to wyłącznie na węgiel, jako że taka polityka cieszyła się wsparciem silnych związków zawodowych działających w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego. Środowiska związane z branżą węglową wystąpiły zresztą zdecydowanie przeciw próbie rozwoju w Polsce energetyki jądrowej pod koniec lat 80 tych, czyli pod koniec istnienia realnego socjalizmu.

(…) My jedynie zostaniemy z bardzo drogą energią i jej znaczącym importem z zagranicy na dziesiątki lat. Tym samym niekonkurencyjnym przemysłem i gospodarką. My nigdzie tych kosztów już nie przerzucimy, bo wszyscy inni nasi sąsiedzi będą rozwijać energetykę jądrową, dystansując nas cywilizacyjnie i technologicznie. Chyba, że rząd będzie jednak umiał oddzielić politykę i doraźne branżowe interesy od strategicznych energetycznych decyzji. A taką jest decyzja o rozwoju energetyki jądrowej.

Za znaleziskiem: https://www.wykop.pl/link/4612019/wzrost-cen-energii-elektrycznej-nic-nie-dzieje-sie-bez-przyczyny/

#neuropa #polska #technologia #energetyka #wegiel