Projekt Polityki…

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Polecam zainteresowanym.
Z rzeczy, które rzucily mi się w oczy na początek to ej od 2033 i koniec wiatru onshore po 2035.

https://www.gov.pl/web/energia/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-zapraszamy-do-konsultacji

#energetyka #gospodarka #polska #oze #energetykajadrowa