ruskie mają problemy ze…

ruskie mają problemy ze sprzedażą swojego zaawansowanego technologicznie produktu eksportowego – ropy
#rosja #wojna #energetyka #gospodarka #ekonomia #ukraina