Sąd: Decyzja o budowie bloku…

Sąd: Decyzja o budowie bloku węglowego w Ostrołęce C od początku była nieważna – co z odpowiedzialnością? <<< znalezisko
Z dniem 8 lipca 2020 roku wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu, stwierdzający nieważność uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Enei z 2018 roku, stał się prawomocny. Uchwała ta dawała zgodę na budowę ostatniego polskiego bloku węglowego – Ostrołęki C. Z budowy i tak wcześniej zrezygnowano ze stratą 1 mld PLN dla państwowych spółek.

(…) „Z gorzką satysfakcją przyjmujemy decyzję sądu potwierdzającą, że uchwała zezwalająca na budowę bloku węglowego Ostrołęka C była prawnie nieważna. Decyzja o realizacji inwestycji od początku była błędna, na co wskazywaliśmy w pismach do Zarządu, zanim Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło – jak potwierdził dzisiaj sąd – niezgodna z prawem uchwałę o budowie bloku Ostrołęka C. W międzyczasie budowa przyniosła Enei i Enerdze miliardową stratę. Kto za to odpowie? W dzisiejszych warunkach rynkowych projekty węglowe są spisane na straty i każdy, kto decyduje się w nie inwestować, naraża swoją firmę i jej akcjonariuszy na wielkie ryzyko” – mówi Ilona Jędrasik, kierowniczka projektu Polska Energia w ClientEarth.

#polska #prawo #energetyka #ostroleka #gospodarka #finanse