To polityki nie idzie się dla…

To polityki nie idzie się dla stołków. Do polityki idzie się dla stołków i odpraw #pdk

#rakcontent #gospodarka #energetyka #polityka #dojnazmiana #bekazpisu #neuropa #4konserwy