Uwaga Mireczki, zawołam tych…

Uwaga Mireczki, zawołam tych co plusowali poprzedni wpis o szkoleniach.
Cały stream będzie można obejrzeć na FB:
Wydarzenie na FB

NIE TRZEBA POSIADAĆ KONTA NA FB
Zaczynamy jutro (1.12.2020 r.) o 19:00.

Zapraszamy na pierwszy wykład z cyklu „Great, not terrible, czyli w prostych słowach o energetyce jądrowej”.
Plan wykładu obejmuje takie zagadnienia jak: budowa jądra atomowego, rodzaje promieniowania jonizującego, tło naturalne i źródła promieniowania, podstawowe wielkości dozymetryczne, sposoby pomiaru promieniowania, wpływ promieniowania na organizmy, ochrona przed promieniowaniem. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną również pokazy występowania promieniowania w życiu codziennym.
Transmisja on-line będzie dostępna na naszym profilu FB.
Plan wszystkich wykładów:
1. Promieniowanie jonizujące
2. Radon
3. Podstawy fizyki reaktorów jądrowych
4. Jądrowy cykl paliwowy
5. Typy i budowa elektrowni jądrowych
6. Nowe technologie reaktorowe
7. Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej
8. Postępowanie z odpadami jądrowymi i wypalonym paliwem
9. Analiza wypadków jądrowych
10. Reaktor RBMK-1000, awaria z 26.04.1986 r.
11. Reaktor WWER-1000 – budowa i eksploatacja.
12. Atomowa transformacja: jak „zazielenić” energetykę czy trzeba do tego reakcji jądrowych?
13. Ekonomika energetyki jądrowej
14. Energetyka jądrowa a społeczeństwo
15. Energetyka a środowisko
16. Pozaenergetyczne zastosowania energii jądrowej
17. Prawo atomowe i rola nadzoru jądrowego
18. Reaktory badawcze czyli neutrony i rozwój nauki

Dla tych bez FB: pytania będzie można również zadawać przez emaila
Nie ma opcji zapisów, zmieniliśmy platformę do streamów i nie ogranicza nas liczba uczestników, na wiosnę zaczniemy drugą turę wykładów tj. od początku, planujemy także wersje na YT.

#gruparatowaniapoziomu
#czarnobyl #ejdlakazdego #energetyka