W Leningradzkiej elektrowni…

W Leningradzkiej elektrowni jądrowej planowane jest użycie niewypalonych (zgodnie ze swoją dokumentacją technczno-ruchową*) kaset paliwowych z reaktora pierwszego w reaktorach trzecim i czwartym tej elektrowni.
Pozwoli to zaoszczędzić około 1000 kaset paliwowych ze świeżym paliwem.

Źródło: Rosatom
* Reżim eksploatacyjny kaset paliwowych w RBMK miał swojego czasu dwa wyznaczniki, pierwszym było wypalenie paliwa, a drugim czas przebywania kasety paliwowej w reaktorze.

#ejdlakazdego <- mój tag o energetyce jądrowej

#energetyka #energetykajadrowa