Moc – skalarna wielkość…

Moc – skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny. Z definicji, moc określa wzór: P=W/t

P – moc,
W – praca,
t – czas.

Wystarczy więc podłączyć eucharystię do sieci i mamy darmowy prąd. Szach mat ateiści.
#bekazkatoli #heheszki #neuropa #energetyka